Wyślij stan licznika!

Informacja

Uchwała NR XXXIX/296/2009 Rady Gminy Milówka z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie zatwierdzenia taryf na odprowadzanie ścieków i dostarczenie wody przedstawionej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce na 2010r.

Do pobrania: załącznik z szczegółowymi informacjami.