Wyślij stan licznika!

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce

ul. J. Kazimierza 123, 34-360 Milówka, ogłasza o zamiarze złożenia zamówienia publicznego na świadczenie usług odbioru i odwozu ścieków komunalnych ze zbiorników o pojemności 28m3 zlokalizowanego na terenie byłej oczyszczalni ścieków w Milówce na terenie Gminy Milówka.

Tutaj możesz zobaczyć więcej informacji