Wyślij stan licznika!

GABARYTY 2015

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce zawiadamia mieszkańców Gminy Milówka, że w dniach

23 kwietnia (tj. CZWARTEK) 2015 roku w LALIKACH (załącznik LALIKI)
27 kwietnia (tj. PONIEDZIAŁEK) 2015 roku w SZAREM (załącznik SZARE)
28 kwietnia (tj. WTOREK) 2015 roku w NIELEDWI (załącznik NIELEDWIA)
18 – 21 maj (tj. od poniedziałku do czwartku) 2015 roku w MILÓWCE (załącznik MILÓWKA)
25 – 28 maj (tj. od poniedziałku do czwartku) 2015 roku w KAMESZNICY (załącznik KAMESZNICA)

nastąpi nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych.

W/w dniach odbierane będą następujące odpady:
– stare, zużyte meble, dywany, wykładziny podłogowe;
– okna, drzwi, ościeżnice, rynny;
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
– zużyte opony – tylko opony z samochodów osobowych !!! .

Wymienione odpady wielkogabarytowe należy wystawić w formie wystawki zgodnie z informacjami podanymi w ogłoszeniach

załącznik LALIKI
załącznik SZARE
załącznik NIELEDWIA
załącznik MILÓWKA
załącznik KAMESZNICA