Wyślij stan licznika!

GABARYTY 2012 – MILÓWKA

Urząd Gminy oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce zawiadamia mieszkańców MILÓWKI , że w dniach od 21 do 24 MAJA (tj. od poniedziałku do czwartku) 2012 roku nastąpi nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych.

Do pobrania: załącznik 1 z szczegółowymi informacjami.