Wyślij stan licznika!

Pliki do pobrania:

 

 1. Załącznik do umowy o świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych doc
 2. Załącznik umowy o zaopatrzenie w wodę. doc
 3. Umowa na świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych. doc
 4. Wniosek o wydanie warunków na przyłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej pdf
 5. Regulamin dostarczania wody obowiązujący na terenie Gminy Milówka dostępny jest do pobrania w formacie pdf
 6. Wymagania potrzebne do montażu wodomierza dostępne również do pobrania w formacie pdf
 7. Aktualnie obowiązujący cennik (cmentarze) do pobrania w formacie pdf.
 8. Regulamin cmentarzy można pobrać w formacie doc lub pdf.
 9. Regulamin czystości i porządku na terenie Gminy Milówka pdf.
 10. Druk Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi doc.
 11. Umowa na wywóz ścieków dowożonych doc.