Zawiadomienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce ul. J. Kazimierza 123, 34-360 Milówka, ogłasza o zamiarze sprzedaży następujących środków trwałych:

  1. odśnieżarki typ MTD 8/26
  2. kosiarki bijakowej m-ki Rousseau, typ. S1350

Więcej informacji w pdf’ie.

Ogłoszenie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce prosi o składanie wniosków o dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2018/2019. Wnioski należy składać w siedzibie zakładu do 31 lipca 2018 r.

pdf

Informacja – RODO

W zawiązku z wejściem do stosowania od dnia 25.05.2018 r. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r., tzw. RODO, oraz Ustawy z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z dn. 24 maja 2018r. poz. 1000, przedstawiamy informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

1. Administratorem danych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Milówce, przy ul. Jana Kazimierza 123 ; tel.: +48 33 861 53 23.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres: j.lewicki@mpwik-zywiec.pl, a także pocztą tradycyjną na adres GZGK w Milówce z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.

3. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO, w celu zawarcia i wykonania umowy na dostawę wody i odbiór ścieków, odbiór odpadów, usług cmentarnych, budowlanych z zakresu wod-kan oraz czynności poprzedzających przystąpienie do realizacji umowy.

4. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa .

5. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

8. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Informacja

W dniu 25 kwietnia 2018r. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez GZGK w Milówce przy współpracy z firmą BIOSYSTEM z Krakowa.

Więcej informacji w załączniku

Informacja

Informacja o wydaniu pozytywnej decyzji przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Żywcu dot. przydatności wody do spożycia przez ludzi za 2017 rok.

Więcej informacji w załączniku.

Ogłoszenie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce informuje,

iż w związku z pracami technicznymi w dniach 13.12.2017r. od godz. 2200 do 14.12.2017r. do godz. 600 w Milówce

– Rejon Osiedle Grunwladzkie

nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej.

Za utrudnienia przepraszamy

Kierownik GZGK w Milówce
Krzysztof Białożyt

Ogłoszenie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce zatrudni osobę na stanowisko: Pracownik obsługi sieci wodociągowej i produkcji wody.

Więcej informacji w pdf’ie.

Informacja

GZGK w Milówce informuje, iż wszelkie zapytania dotyczące godzin otwarcia oraz rezerwacji grup do Parku Linowego w Milówce prosimy kierować na adres e-mail: wedzel.patrycja@gmail.com lub pod nr tel. 519 753 587 – PATRYCJA WĘDZEL .

Ogłoszenie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce prosi rodziców o składanie wniosków na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017 / 2018.
Wnioski należy składać do 15 lipca 2017 roku.
Więcej informacji tutaj.

Ogłoszenie GABARYTY 2017

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w miejscowości NIELEDWIA

Wójt Gminy Milówka oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce zawiadamia
mieszkańców Nieledwi, iż termin zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowcyh mija
10.05.2017r.
Osoby zainteresowane oddaniem odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgłaszają telefonicznie pod nr 33 861 53 23, e-mail: gzgkmilowka@op.pl lub osobiście w biurze GZGK w Milówce konieczność odbioru wymienionych poniżej odpadów.

Odbiór zgłoszonych odpadów nastąpi :
10 MAJA 2017 ROKU – Nieledwia Górna
11 MAJA 2017 Roku – Nieledwia Dolna

Odpady należy wystawić przed posesję do godz. 8:00

Przypominamy, iż bezpłatnie odbierane będą następujące odpady:
– stare, zużyte meble, dywany, wykładziny podłogowe;
– okna, drzwi, ościeżnice, rynny;
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
– zużyte opony – tylko opony z samochodów osobowych !!! .

Wójt Gminy Milówka
Robert Piętka

Ogłoszenie GABARYTY 2017

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w LALIKACH

Wójt Gminy Milówka oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce zawiadamia mieszkańców Lalik, iż zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowcyh należy składać do 05.05.2017r.
Osoby zainteresowane oddaniem odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgłaszają telefonicznie pod nr 33 861 53 23 , e-mail: gzgkmilowka@op.pl lub osobiście w biurze GZGK w Milówce konieczność odbioru wymienionych poniżej odpadów.

Odbiór nastąpi 8 – 9 maj 2017 roku.

Odpady należy wystawić przed posesję do godz. 8:00

Przypominamy, iż bezpłatnie odbierane będą następujące odpady:
– stare, zużyte meble, dywany, wykładziny podłogowe;
– okna, drzwi, ościeżnice, rynny;
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
– zużyte opony – tylko opony z samochodów osobowych !!! .

Wójt Gminy Milówka
Robert Piętka

Więcej informacji tutaj.

Ogłoszenie

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Wójt Gminy Milówka oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce zawiadamia mieszkańców, iż od 2017 roku nastąpi zmiana zasad odbioru odpadów wielkogabarytowych.
Osoby zainteresowane oddaniem odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgłaszają telefonicznie pod nr 33 861 53 23 , e-mail: gzgkmilowka@op.pl lub osobiście w biurze GZGK w Milówce konieczność odbioru wymienionych poniżej odpadów.
Zgłoszenia należy składać w dniach :

– Laliki – od 23.04.2017r. do 05.05.2017r.
– Nieledwia – od 26.04.2017r. do 10.05.2017r.
– Milówka – od 08.05.2017r. do 19.05.2017r.
– Szare – od 15.05.2017r. do 26.05.2017r.
– Kamesznica – od 15.05.2017r. do 26.05.2017r.

Przypominamy, iż bezpłatnie odbierane będą następujące odpady:
– stare, zużyte meble, dywany, wykładziny podłogowe;
– okna, drzwi, ościeżnice, rynny;
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
– zużyte opony – tylko opony z samochodów osobowych !!! .

Ogłoszenie

Szanowni mieszkańcy.
Wójt Gminy Milówka oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce, informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2017 roku tj. ŚRODA odbędzie się bezpłatny odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Milówka.

Akcja przeprowadzona jest przy współpracy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce z Firmą Biosystem Elektrorecykling z Krakowa.
Wymieniony poniżej zużyty sprzęt należy wystawić do godziny 8:00 przed posesją wzdłuż ulic, podobnie jak to ma miejsce w przypadku wystawiania pojemników z odpadami komunalnymi.
Przypominamy, iż wystawiony sprzęt nie powinien być zdekompletowany.
Prosimy o wystawienie tylko sprzętów elektronicznych i elektrycznych.

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony NIE BĘDĄ ODBIERANE !!!

Szczegółowe informacje na plakatach, w siedzibie GZGK w Milówce, pod nr tel. 33 861 53 23
oraz na
www.gzgk-milowka.pl

elektronika 2017

Ogłoszenie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce informuje, iż w związku z awarią sieci wodociągowej od 28.02.2017r. nastąpi ograniczenie w dostarczaniu wody pitnej do czasu usunięcia awarii.

Woda udostępniana będzie codziennie w godzinach od 5:00 do 9:00 oraz od 15:00 do 21:00

plik

Komunikat

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce ogłasza Konkurs ofert na wykonanie wymiany pokrycia dachowego na budynku PSZOK w Milówce – dawna oczyszczalnia ścieków w Milówce przy ul. Piekarskiej.
Szczegóły w załącznikach
plik1 plik2

Informacja

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce informuje, iż
w dniu 09.09.2016r. /tj. piątek/ w Lalikach może nastąpić przerwa
w dostawie wody pitnej, w związku z pracami energetycznymi.
Za utrudnienia przepraszamy

Kierownik GZGK w Milówce
Krzysztof Białożyt

INFORMACJA

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce informuje, iż z powodów technicznych Park Linowy w Milówce od 01.08.2016r. będzie nieczynny do odwołania.
Za utrudnienia przepraszamy.

Kierownik GZGK w Milówce
Krzysztof Białożyt