Wyślij stan licznika!

Zawiadomienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce ul. J. Kazimierza 123, 34-360 Milówka, ogłasza o zamiarze sprzedaży następujących środków trwałych:

 1. odśnieżarki typ MTD 8/26
 2. kosiarki bijakowej m-ki Rousseau, typ. S1350

Więcej informacji w pdf’ie.

Ogłoszenie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce prosi o składanie wniosków o dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku 2018/2019. Wnioski należy składać w siedzibie zakładu do 31 lipca 2018 r.

pdf

Informacja – RODO

W zawiązku z wejściem do stosowania od dnia 25.05.2018 r. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r., tzw. RODO, oraz Ustawy z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z dn. 24 maja 2018r. poz. 1000, przedstawiamy informację o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

1. Administratorem danych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Milówce, przy ul. Jana Kazimierza 123 ; tel.: +48 33 861 53 23.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres: j.lewicki@mpwik-zywiec.pl, a także pocztą tradycyjną na adres GZGK w Milówce z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.

3. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO, w celu zawarcia i wykonania umowy na dostawę wody i odbiór ścieków, odbiór odpadów, usług cmentarnych, budowlanych z zakresu wod-kan oraz czynności poprzedzających przystąpienie do realizacji umowy.

4. Odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa .

5. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

8. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Informacja

W dniu 25 kwietnia 2018r. odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez GZGK w Milówce przy współpracy z firmą BIOSYSTEM z Krakowa.

Więcej informacji w załączniku

Informacja

Informacja o wydaniu pozytywnej decyzji przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Żywcu dot. przydatności wody do spożycia przez ludzi za 2017 rok.

Więcej informacji w załączniku.

Ogłoszenie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce informuje,

iż w związku z pracami technicznymi w dniach 13.12.2017r. od godz. 2200 do 14.12.2017r. do godz. 600 w Milówce

– Rejon Osiedle Grunwladzkie

nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej.

Za utrudnienia przepraszamy

Kierownik GZGK w Milówce
Krzysztof Białożyt

Ogłoszenie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce zatrudni osobę na stanowisko: Pracownik obsługi sieci wodociągowej i produkcji wody.

Więcej informacji w pdf’ie.

Informacja

GZGK w Milówce informuje, iż wszelkie zapytania dotyczące godzin otwarcia oraz rezerwacji grup do Parku Linowego w Milówce prosimy kierować na adres e-mail: wedzel.patrycja@gmail.com lub pod nr tel. 519 753 587 – PATRYCJA WĘDZEL .

Ogłoszenie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce prosi rodziców o składanie wniosków na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017 / 2018.
Wnioski należy składać do 15 lipca 2017 roku.
Więcej informacji tutaj.

Ogłoszenie GABARYTY 2017

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w miejscowości NIELEDWIA

Wójt Gminy Milówka oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce zawiadamia
mieszkańców Nieledwi, iż termin zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowcyh mija
10.05.2017r.
Osoby zainteresowane oddaniem odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgłaszają telefonicznie pod nr 33 861 53 23, e-mail: gzgkmilowka@op.pl lub osobiście w biurze GZGK w Milówce konieczność odbioru wymienionych poniżej odpadów.

Odbiór zgłoszonych odpadów nastąpi :
10 MAJA 2017 ROKU – Nieledwia Górna
11 MAJA 2017 Roku – Nieledwia Dolna

Odpady należy wystawić przed posesję do godz. 8:00

Przypominamy, iż bezpłatnie odbierane będą następujące odpady:
– stare, zużyte meble, dywany, wykładziny podłogowe;
– okna, drzwi, ościeżnice, rynny;
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
– zużyte opony – tylko opony z samochodów osobowych !!! .

Wójt Gminy Milówka
Robert Piętka

Ogłoszenie GABARYTY 2017

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w LALIKACH

Wójt Gminy Milówka oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce zawiadamia mieszkańców Lalik, iż zgłoszenia odbioru odpadów wielkogabarytowcyh należy składać do 05.05.2017r.
Osoby zainteresowane oddaniem odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgłaszają telefonicznie pod nr 33 861 53 23 , e-mail: gzgkmilowka@op.pl lub osobiście w biurze GZGK w Milówce konieczność odbioru wymienionych poniżej odpadów.

Odbiór nastąpi 8 – 9 maj 2017 roku.

Odpady należy wystawić przed posesję do godz. 8:00

Przypominamy, iż bezpłatnie odbierane będą następujące odpady:
– stare, zużyte meble, dywany, wykładziny podłogowe;
– okna, drzwi, ościeżnice, rynny;
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
– zużyte opony – tylko opony z samochodów osobowych !!! .

Wójt Gminy Milówka
Robert Piętka

Więcej informacji tutaj.

Ogłoszenie

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Wójt Gminy Milówka oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce zawiadamia mieszkańców, iż od 2017 roku nastąpi zmiana zasad odbioru odpadów wielkogabarytowych.
Osoby zainteresowane oddaniem odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgłaszają telefonicznie pod nr 33 861 53 23 , e-mail: gzgkmilowka@op.pl lub osobiście w biurze GZGK w Milówce konieczność odbioru wymienionych poniżej odpadów.
Zgłoszenia należy składać w dniach :

– Laliki – od 23.04.2017r. do 05.05.2017r.
– Nieledwia – od 26.04.2017r. do 10.05.2017r.
– Milówka – od 08.05.2017r. do 19.05.2017r.
– Szare – od 15.05.2017r. do 26.05.2017r.
– Kamesznica – od 15.05.2017r. do 26.05.2017r.

Przypominamy, iż bezpłatnie odbierane będą następujące odpady:
– stare, zużyte meble, dywany, wykładziny podłogowe;
– okna, drzwi, ościeżnice, rynny;
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
– zużyte opony – tylko opony z samochodów osobowych !!! .

Ogłoszenie

Szanowni mieszkańcy.
Wójt Gminy Milówka oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce, informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2017 roku tj. ŚRODA odbędzie się bezpłatny odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Milówka.

Akcja przeprowadzona jest przy współpracy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce z Firmą Biosystem Elektrorecykling z Krakowa.
Wymieniony poniżej zużyty sprzęt należy wystawić do godziny 8:00 przed posesją wzdłuż ulic, podobnie jak to ma miejsce w przypadku wystawiania pojemników z odpadami komunalnymi.
Przypominamy, iż wystawiony sprzęt nie powinien być zdekompletowany.
Prosimy o wystawienie tylko sprzętów elektronicznych i elektrycznych.

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony NIE BĘDĄ ODBIERANE !!!

Szczegółowe informacje na plakatach, w siedzibie GZGK w Milówce, pod nr tel. 33 861 53 23
oraz na
www.gzgk-milowka.pl

elektronika 2017

Ogłoszenie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce informuje, iż w związku z awarią sieci wodociągowej od 28.02.2017r. nastąpi ograniczenie w dostarczaniu wody pitnej do czasu usunięcia awarii.

Woda udostępniana będzie codziennie w godzinach od 5:00 do 9:00 oraz od 15:00 do 21:00

plik

Komunikat

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce ogłasza Konkurs ofert na wykonanie wymiany pokrycia dachowego na budynku PSZOK w Milówce – dawna oczyszczalnia ścieków w Milówce przy ul. Piekarskiej.
Szczegóły w załącznikach
plik1 plik2

Informacja

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce informuje, iż
w dniu 09.09.2016r. /tj. piątek/ w Lalikach może nastąpić przerwa
w dostawie wody pitnej, w związku z pracami energetycznymi.
Za utrudnienia przepraszamy

Kierownik GZGK w Milówce
Krzysztof Białożyt

INFORMACJA

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce informuje, iż z powodów technicznych Park Linowy w Milówce od 01.08.2016r. będzie nieczynny do odwołania.
Za utrudnienia przepraszamy.

Kierownik GZGK w Milówce
Krzysztof Białożyt

Ogłoszenie

GABARYTY 2016 – zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce zawiadamia mieszkańców Gminy Milówka, że w dniach:
25 kwietnia (tj. PONIEDZIAŁEK) 2016 roku w SZAREM
26 kwietnia (tj. WTOREK) 2016 roku w LALIKACH
28 kwietnia (tj. CZWARTEK) 2016 roku w NIELEDWI
16 – 19 maj (tj. od PONIEDZIAŁKU do CZWARTKU) 2016 roku w MILÓWCE
30 maj – 2 czerwiec (tj. od PONIEDZIAŁKU do CZWARTKU) 2016 roku w KAMESZNICY

nastąpi nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych.

W/w dniach odbierane będą następujące odpady:
– stare, zużyte meble, dywany, wykładziny podłogowe;
– okna, drzwi, ościeżnice, rynny;
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
– zużyte opony – tylko opony z samochodów osobowych !!! .

Wymienione odpady wielkogabarytowe należy wystawić w formie wystawki zgodnie z informacjami podanymi w szczegółowych ogłoszeniach.

Ogłoszenie

OFERTA PRACY

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce poszukuje osób do pracy sezonowej na stanowisku Instruktor Parku Linowego.
Zgłoszenia prosimy składać od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

GZGK w Milówce
ul. Jana Kazimierza 123
34 – 360 Milówka
tel. 33 861 53 23

Więcej informacji w pliku pdf

Ogłoszenie

OGŁOSZNIE – ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW

Szanowni mieszkańcy.
Wójt Gminy Milówka oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce, informuje, iż w dniu 21 kwietnia 2016 roku tj. CZWARTEK odbędzie się bezpłatny odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Milówka.

Akcja przeprowadzona jest przy współpracy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce z Firmą Biosystem Elektrorecykling z Krakowa.
Wymieniony poniżej zużyty sprzęt należy wystawić do godziny 8:00 przed posesją wzdłuż ulic, podobnie jak to ma miejsce w przypadku wystawiania pojemników z odpadami komunalnymi.
Przypominamy, iż wystawiony sprzęt nie powinien być zdekompletowany.
Prosimy o wystawienie tylko sprzętów elektronicznych i elektrycznych.

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony NIE BĘDĄ ODBIERANE !!!

Szczegółowe informacje na plakatach, w siedzibie GZGK w Milówce,
pod nr tel. 33 861 53 23
oraz na
www.gzgk-milowka.pl

elektronika 2016

Komunikat

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na dowóz dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowaczego w Żywcu.

Więcej informacji w załączniku. pdf

Komunikat

KOMUNIKAT

W związku z przedłużającą się suszą Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce, zwraca się do mieszkańców Gminy Milówka z prośbą o racjonalne korzystanie z wodociągu gminnego.
Prosimy o wykorzystywanie wody wyłącznie do celów socjalnych oraz sprawdzenie urządzeń sanitarnych pod względem szczelności. Prosimy o nie używanie wody do napełniania basenów, mycia samochodów, robót budowlanych oraz innych celów nie związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem gospodarstw domowych. Ponadto prosimy o natychmiastowe zgłaszanie Zakładowi zauważonych awarii czy też nieszczelności sieci wodociągowej.

Numery telefonów:
tel. 33 861 53 23
tel. kom. 606 262 798
tel. alarmowy: +48 600 932 272

Do pobrania załącznik

GABARYTY 2015

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce zawiadamia mieszkańców Gminy Milówka, że w dniach

23 kwietnia (tj. CZWARTEK) 2015 roku w LALIKACH (załącznik LALIKI)
27 kwietnia (tj. PONIEDZIAŁEK) 2015 roku w SZAREM (załącznik SZARE)
28 kwietnia (tj. WTOREK) 2015 roku w NIELEDWI (załącznik NIELEDWIA)
18 – 21 maj (tj. od poniedziałku do czwartku) 2015 roku w MILÓWCE (załącznik MILÓWKA)
25 – 28 maj (tj. od poniedziałku do czwartku) 2015 roku w KAMESZNICY (załącznik KAMESZNICA)

nastąpi nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych.

W/w dniach odbierane będą następujące odpady:
– stare, zużyte meble, dywany, wykładziny podłogowe;
– okna, drzwi, ościeżnice, rynny;
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
– zużyte opony – tylko opony z samochodów osobowych !!! .

Wymienione odpady wielkogabarytowe należy wystawić w formie wystawki zgodnie z informacjami podanymi w ogłoszeniach

załącznik LALIKI
załącznik SZARE
załącznik NIELEDWIA
załącznik MILÓWKA
załącznik KAMESZNICA

Ogłoszenie

Szanowni mieszkańcy.
Wójt Gminy Milówka oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce, informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2015 roku tj. ŚRODA odbędzie się bezpłatny odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Milówka.

Akcja przeprowadzona jest przy współpracy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce z Firmą Biosystem Elektrorecykling z Krakowa.
Wymieniony poniżej zużyty sprzęt należy wystawić do godziny 8:00 przed posesją wzdłuż ulic, podobnie jak to ma miejsce w przypadku wystawiania pojemników z odpadami komunalnymi.
Przypominamy, iż wystawiony sprzęt nie powinien być zdekompletowany.
Prosimy o wystawienie tylko sprzętów elektronicznych i elektrycznych.

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony NIE BĘDĄ ODBIERANE !!!

Szczegółowe informacje na plakatach, w siedzibie GZGK w Milówce,
pod nr tel. 33 861 53 23
oraz na
www.gzgk-milowka.pl
elektronika 2015

Ogłoszenie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce informuje, iż w związku z modernizacją sieci wodociągowej w dniu 06.11.2014r. (tj. czwartek) od godz. 21:00 do godz. 24:00 nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Szanowni mieszkańcy.

Wójt Gminy Milówka oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce, informuje, iż w dniu 29 września 2014 roku tj. PONIEDZIAŁEK odbędzie się bezpłatny odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Milówka.
Akcja przeprowadzona jest przy współpracy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce z Firmą Biosystem Elektrorecykling z Krakowa.
Wymieniony poniżej zużyty sprzęt należy wystawić do godziny 8.00 przed posesją wzdłuż ulic, podobnie jak to ma miejsce w przypadku wystawiania pojemników z odpadami komunalnymi.
Przypominamy, iż wystawiony sprzęt nie powinien być zdekompletowany.
Prosimy o wystawienie tylko sprzętów elektronicznych i elektrycznych.
Odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony
NIE BĘDĄ ODBIERANE !!!

Szczegółowe informacje na plakatach , w siedzibie GZGK w Milówce,
pod nr tel. 33 861 53 23
oraz na
www.gzgk-milowka.pl

Tutaj możesz zobaczyć więcej informacji

Ogłoszenie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce informuje, iż w związku z modernizacją sieci wodociągowej w dniach 12.08.2014r (tj. wtorek) od godz. 22:00 do 24:00 oraz 13.08.2014r. (tj. środa) od godz. 22:00 do 24:00 nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej

Za wszelkie niedogodności przepraszamy

Informacja

GABARYTY 2014

KAMESZNICA – 26-29.05.2014R.
Urząd Gminy oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce zawiadamia mieszkańców KAMESZNICY, że w dniach od 26 do 29 maja 2014 roku nastąpi nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych.

Szczegóły na plakatach oraz w biurze GZGK w MiLÓWCE /tel. 33 8615 323/

Tutaj możesz zobaczyć więcej informacji

Ogłoszenie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce informuje, iż w związku z sytuacją pogodową i niemożliwością uzdatniania wody od dnia 16.05.2014r od godz. 12:00 do odwołania nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy

Informacja

GABARYTY 2014

MILÓWKA  – 19-22.05.2014R.

Urząd Gminy oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce zawiadamia mieszkańców Milówki, że w dniach od  19 do 22 maja 2014 roku nastąpi nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych.

Szczegóły na plakatach oraz w biurze GZGK w MiLÓWCE /tel. 33 8615 323/

Tutaj możesz zobaczyć więcej informacji

Ogłoszenie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce informuje, iż w związku z rozbudową sieci wodociągowej w dniu 06.05.2014r (tj. wtorek) od godz. 21:00 do 10:00 nastąpi przerwa w dostawie wody pitnej

Za wszelkie niedogodności przepraszamy

Informacja

GABARYTY 2014

SZARE – 23.04.2014R.
NIELEDWIA – 24.04.2014R.
LALIKI – 28.04.2014R.

Urząd Gminy oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce zawiadamia mieszkańców wsi SZARE,  NIELEDWIA, LALIKI , że w dniach  23 kwietnia w Szarem, 24 kwietnia w Nieledwi oraz 28 kwietnia w Lalikach 2014 roku nastąpi nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych.

Szczeóły na plakatach oraz w biurze GZGK w MiLÓWCE /tel. 33 8615 323/

Tutaj możesz zobaczyć więcej informacji
Tutaj możesz zobaczyć więcej informacji
Tutaj możesz zobaczyć więcej informacji

Ogłoszenie

Szanowni mieszkańcy.

Wójt Gminy Milówka informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2014 roku odbędzie się bezpłatny odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Milówka.
Akcja przeprowadzona jest przy współpracy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce z Firmą Biosystem Elektrorecykling z Krakowa.
Zużyty sprzęt /wyszczególnienie w załaczniku/ należy wystawić do godziny 8.00 przed posesją wzdłuż ulic, podobnie jak to ma miejsce w przypadku wystawiania pojemników z odpadami komunalnymi.

Przypominamy, iż wystawiony sprzęt nie powinien być zdekompletowany.
Sprzęt zostanie odebrany do godz. 17.00
Prosimy o wystawienie sprzętów w miejscach umożliwiających dojazd samochodów pokazanych na fotografii.

elektronika 2014

Zawiadomienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce ul. J. Kazimierza 123, 34-360 Milówka, ogłasza o zamiarze złożenia zamówienia publicznego na powierzenie wykonywaniu usługi odbioru odpadów komunalnych i innych (śmieci), własnym sprzętem z terenu trudno dostępnych przysiółków w Gminie Milówka.

Tutaj możesz zobaczyć więcej informacji

Azbest 2013

Wójt Gminy w Milówce informuje, iż osoby mające zamiar w bieżącym 2013 roku zmienić z budynku mieszkalnego lub gospodarczego pokrycie dachowe lub elewację zawierające azbest mogą zgłaszać się do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce w celu pobrania stosownego wniosku o dofinansowanie do utylizacji wyrobów zawierających azbest /eternit/.

Tutaj możesz zobaczyć więcej informacji
Tutaj możesz zobaczyć więcej informacji

OGŁOSZENIE

Szanowni mieszkańcy.

Wójt Gminy Milówka informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2013 roku odbędzie się bezpłatny odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Milówka.
Akcja przeprowadzona jest przy współpracy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce z Firmą Biosystem Elektrorecykling z Krakowa.
Zużyty sprzęt /wyszczególnienie w załaczniku/ należy wystawić do godziny 8.00 przed posesją wzdłuż ulic, podobnie jak to ma miejsce w przypadku wystawiania pojemników z odpadami komunalnymi.

Przypominamy, iż wystawiony sprzęt nie powinien być zdekompletowany.
Sprzęt zostanie odebrany do godz. 17.00
Prosimy o wystawienie sprzętów w miejscach umożliwiających dojazd samochodów pokazanych na fotografii.

Czytaj dalej

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W związku z obowiązkiem przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie przez Gminę zamieszczamy druk deklaracji w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Milówka nr XXX/194/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację w terminie do 30 marca 2013r. oraz każdorazowo do 14 dni, w przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych w nieruchomości.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z drukiem, wypełnienie oraz dostarczenie do siedziby GZGK w Milówce zgodnie z określonym terminem.

Druk deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przykładowy wzór wypełenia deklaracji

GABARYTY 2012 – LALIKI

Urząd Gminy oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce zawiadamia mieszkańców wsi LALIKI , że w dniach od 25do 26 CZERWCA (tj. od poniedziałku do WTORKU) 2012 roku nastąpi nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych.

GABARYTY 2012 – KAMESZNICA

Urząd Gminy oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce zawiadamia mieszkańców KAMESZNICY , że w dniach od 28 MAJA do 1 CZERWCA (tj. od poniedziałku do piątku) 2012 roku nastąpi nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych.

Do pobrania: załącznik 1 z szczegółowymi informacjami.

GABARYTY 2012 – MILÓWKA

Urząd Gminy oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce zawiadamia mieszkańców MILÓWKI , że w dniach od 21 do 24 MAJA (tj. od poniedziałku do czwartku) 2012 roku nastąpi nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych.

Do pobrania: załącznik 1 z szczegółowymi informacjami.

GABARYTY 2012 – SZARE

Urząd Gminy oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce zawiadamia mieszkańców wsi SZARE, że w dniach od 23 do 25 kwietnia (tj. od poniedziałku do środy) 2012 roku nastąpi nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych.

Do pobrania: załącznik 1 z szczegółowymi informacjami.

GABARYTY 2012 – NIELEDWIA

Urząd Gminy oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce zawiadamia mieszkańców wsi NIELEDWIA, że w dniach od 25 do 26 kwietnia (tj. od środy do czwartku) 2012 roku nastąpi nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych.

Do pobrania: załącznik 1 z szczegółowymi informacjami.

Azbest 2012

Urząd Gminy w Milówce informuje, iż osoby mające zamiar w bieżącym 2012 roku zmienić z budynku mieszkalnego lub gospodarczego pokrycie dachowe lub elewację zawierające azbest mogą zgłaszać się do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce w celu pobrania stosownego wniosku o dofinansowanie do utylizacji wyrobów zawierających azbest /eternit/.

Do pobrania: załącznik 1 z szczegółowymi informacjami.

Zawiadomienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce ul.J . Kazimierza 123, 34-360 Milówka, ogłasza o zamiarze złożenia zamówienia publicznego na świadczenie usług odbioru i odwozu ścieków komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Milówka.

Do pobrania: załącznik 1 z szczegółowymi informacjami.

Zawiadomienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce ul. J. Kazimierza 123, 34-360 Milówka, ogłasza o zamiarze złożenia zamówienia publicznego na usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Milówka.

Do pobrania: załącznik 1 załącznik 2 z szczegółowymi informacjami.

Zawiadomienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce ul. J. Kazimierza 123, 34-360 Milówka, ogłasza o zamiarze złożenia zamówienia publicznego na powierzchnie wykonywania usług odpadów komunalnych i innych (śmieci) z terenów trudno dostępnych przysiłków w Gminie Milówka.

Do pobrania: załącznik z szczegółowymi informacjami.

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE nr 0050–110/2011 Wójta Gminy Milówka z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: wprowadzenia cennika za odbieranie i wywóz odpadów komunalnych w Gminie Milówka.

Do pobrania: załącznik z szczegółowymi informacjami.

Informacja

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce ul. J. Kazimierza 123, 34-360 Milówka, ogłasza o zamiarze złożenia zamówienia publicznego na wykonanie dostawy p. n. „Dostawa pługu do odśnieżania montowanego na ciągniku na przednim TUZ”.

Do pobrania: załącznik z szczegółowymi informacjami.

Zawiadomienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce ul. J. Kazimierza 123, 34-360 Milówka, ogłasza o zamiarze złożenia zamówienia publicznego na wykonanie dostawy i usługi p. n. „Dostawa, montaż i uruchomienie bramy przemysłowej w obiekcie Gminnego Zakładu, Gospodarki Komunalnej w Milówce”.

Do pobrania: załącznik z szczegółowymi informacjami.

Zawiadomienie

Urząd Gminy w Milówce oraz GZGK w Milówce informują, iz 13 września 2011 roku odbędzie się bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sprzęt należy wystawić przed posesje, wzdłuż drogi do godziny 8:00

Do pobrania: załącznik z szczegółowymi informacjami.

Zawiadomienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miloówce ul. J. Kazimierza 123, 34-360 Milówka, ogłasza o zamiarze złożenia zamówienia publicznego na zakup kosiarki do celów wykaszania typu komunalnego.

Do pobrania: załącznik z szczegółowymi informacjami.

Ogłoszenie

Ogłoszenie zbiorka odpadów wielkogabarytowych 2011 „GZGK w Milówce informuje iż od 4 maja odbywać się będą kolejne etapy zbiórki odpadów wielkogabarytowych dla poszczególnych Sołectw Gminy MIlówka.”

Do pobrania: załącznik z szczegółowymi informacjami.

Zawiadomienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza o zamiarze złożenia zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowo-budowlanych p.n. „Remont ujęcia wody na potoku Bystra w Kamesznicy Złatnej.

Do pobrania: załącznik z szczegółowymi informacjami.

Zawiadomienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce ul. J. Kazimierza 123, 34-360 Milówka, ogłasza o zamiarze sprzedaży środka trwałego p. n. samochód ciężarowy marki „ŻUK” typa-15B.

Do pobrania: załącznik z szczegółowymi informacjami.

Zawiadomienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce ul. J. Kazimierza 123, 34-360 Milówka, ogłasza o zamiarze złożenia zamówienia publicznego na świadczenie usług odbioru i odwozu ścieków komunalnych ze zbiorników o pojemności 28m3 zlokalizowanego na terenie byłej oczyszczalni ścieków w Milówce na terenie Gminy Milówka.

Do pobrania: załącznik z szczegółowymi informacjami.

Zarządzenie

Zarządzenie Wójta Gminy Milówka w sprawie: wprowadzenia cennika za odbieranie i wywóz odpadów komunalnych w Gminie Milówka.

Do pobrania: załącznik z szczegółowymi informacjami.

Zawiadomienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce, ogłasza o zamiarze zgłoszenia zamówienia publicznego na powierzenie wykonania usługi odbioru odpadów komunalnych i innych (śmieci) z terenów trudno dostępnych przysiłków w Gmianie Milówka.

Wybór najkorzystniejszej ofery nastąpi w dniu 04 luty 2011r., w siedzibie Zamawiającego w Milówce, ul. J. Kazimierza 123, o gofz. 12.00.

Do pobrania: załącznik z szczegółowymi informacjami.

Zawiadomienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce, ogłasza o zamiarze zgłoszenia zamówienia publicznego na wykonanie dostawy i usług p. n. „Dostawa, montarz, wdrożenie i szkolenie specjalistycznego programu komputerowego do obsługi biurowej usług w zakresie księgowości, odbioru odpadów komunalnych, rozliczenia należności za dostarczenie wody i odprowadzenia ścieków oraz fakturowanie usług dodatkowych” świadczonych w Gminie Milówka.

Do pobrania: załącznik z szczegółowymi informacjami.

Informacja

Uchwała NR XXXIX/296/2009 Rady Gminy Milówka z dnia 30 grudnia 2009r w sprawie zatwierdzenia taryf na odprowadzanie ścieków i dostarczenie wody przedstawionej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce na 2010r.

Do pobrania: załącznik z szczegółowymi informacjami.

Zawiadomienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Milówce ul.J.Kazimierza 123, 34-360 Milówka, ogłasza o zamiarze złożenia zamówienia publicznego na wykonanie dostawy i usługi p.n. Wykonanie Operatu Wodnegon na pobór Wody z potoku „Bystra”, w miejscowości Kamesznica-Złatna.

Więcej informacji w załączniku.

Komunikat

Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce informuje, że zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006r. nr 164 poz. 1163 ze zm.)w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych Zawierających azbest z terenu Gminy Milówka dokonano w dniu 25.05.2010r. wyboru najkorzystniejszej oferty.

Szczególowe informacje dotyczące przetargu w załączniku.

Informacja

Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce informuje, że zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 164 poz. 1163 ze zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Milówka dokonano w dniu 12.05.2010r. wyboru najkorzystniejszej oferty.

Szczególowe informacje dotyczące przetargu w załączniku.

Ogłoszenie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej W Milówce informuje, iż W zw.ązku z modernizacią sieci Wodociągowei w dniu 13.05.2010r. (czwartek) w godzinach od 1400do 1700 może nastąpić przerwa w dostawie wody pitnej.

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

więcej informacji w załączniku.

Ogłoszenie

Przetarg – usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2007r. Nr .223 poz.1655 z późn. zm.) Prawo zamówien publicznych na Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Milówka. Kod CPV: 90520000-8.

Szczególowe informacje dotyczące przetargu: dokument 1dokument 2.

Informacja

Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce informuje, ze w zamieszczonym ogłoszeniu o przetargu jak wyżej, błędnie podano, że Zamawiajacy nie pobiera wadium. Jednak zgodnie ze SIWZ Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokosci 8.000 zł.

więcej informacji w załączniku.

Informacja

Informacja dotycząca możliwości otrzymymania dofinansowania do utylizacji wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji dla miszkańców Gminy Milówka.

 

Urząd Gminy w Milówce informuje iż, podobnie jak w latach ubiegłych osoby mające zamiar w bieżącym 2010 roku zmienić z budynku mieszkalnego lub gospodarczego pokrycie dachowe lub elewację zawierające azbest mogą zgłaszać się do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce w celu pobrania stosownego wniosku o dofinansowanie do utylizacji wyrobów zawierających azbest /eternit/.

więcej informacji w załączniku.

Ogłoszenie

Urząd Gminy oraz Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce informuje, że od kwietnia rozpoczyna się akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych dla poszczególnych sołectw Gminy Milówka.

W/w dniach odbierane będą następujące odpady:

 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny m.in. telewizory, monitory, lodówki, pralki, radia, kuchenki elektryczne, elektryczno-gazowe itp.
 • stare meble, dywany, wykładziny podłogowe,
 • okna, drzwi, rynny,
 • zużyte opony.

więcej informacji w załączniku.

Ogłoszenie

Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce informuje, że ogłoszony został przetarg nieograniczony na „Budową kanalizacji sanitarnej w Gminie Milówka”. Szczegóły znajdują sie w ogłoszeniu o przetargu oraz w SIWZ.

Do pobrania: załącznik. nr 8, załącznik nr 9.

Zawiadomienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce ogłasza o zamiarze powierzenia wykonywania usługi odbioru odpadów komunalnych i innych (śmieci) z tercnu przysiłków wszystkich Sołectw Gminy Milówka, tj.:

 • w Milówce – Kolonia Prusów,
 • w Nieledwi – Kolonia Zabawa.
 • w Lalikach,
 • w Szarem – Suche,
 • w Kamesznicy – ul. Fajkówka i ul. Wojtasówka.

Miejsce odwozu odpadów i śmieci segregowanych (szkło, plastik, papier, metale) i niesegregowanych: kontenery na terenie b. oczyszczalni ścieków w Milówce.

Termin świadczenia usług: wg harmonogramu dołączonego przez GZGK Milówka.

Oferty z podaniem zakresu i proponowanej ceny brutto świadcznia usług, można składać w Biurze Zakładu w terminie do dnia 12 Stycznia 2010r.

Zawiadomienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce ul. J. Kazimierza 123, 34-360 Milówka, ogłasza o zamiarze złożenia zamówienia publicznego na wykonanie dostawy i usługi p.n. „Dostawa, montaż, wdrożnie i uruchomienie systemu monitorowania pojazdów Zakładu, realizujących usługi komunalne w Gminie Milówka”.

Zamówienie zostanie złożone w trybie zapytania o cenę, na podstawie ¶ 6 Zarządzenia nr 0151-96/2008 Wójta Gminy Milówka z dnia 9.12.2008r. w sprawie Regulaminu udzielenia przez Urząd Gminy Milówka oraz jednostki organizacyjne Gminy Milówka zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 € (z póź. zm.).

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia >tutaj<

Zawiadomienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce ul. J. Kazimierza 123, 34-360 Milówka, ogłasza o zamiarze złożenia zamówienia publicznego na wykonanie robót remontowo-budowlanych w Biurze Zakładu w Milówce, ul. Jana Kazimierza 123.

Zamówienie zostanie złożone w trybie wyboru oferty w ramach konkursu ofert, na podstawie § 3 ust. 5 Zarządzenia nr 0151096/2008 Wójta Gminy Milóka z dnia 9.12.2008r. w sprawie Regulaminu udzielania przez Urząd Gminy Milówka oraz jednostki organizacyjne Gminy Milówka zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro (z póź. zm.).

Zamówienie obejmuje wykonanie z materiałów Wykonawcy robót remontowo-budowlanych w zakresie: wymiana drzwi wejściowych alu, położenie płytek na pow. ca 40 m2, wyburzenie ścianki działowej i urządzenie 2 okien tzw. Inkasenckich, malowanie pomieszczeń oraz inne drobne roboty. Na w/w roboty nie obowiązuje uzyskanie pozwolenia ani obowiązek zawiadomienia organu nadzoru budowlanego jak również nie ma dokumentacji technicznej. Z zakresem i rozmiarem robót należy zapoznać się w Biurze Zakładu.

Szczegóowe informacje dotyczące zamówienia >tutaj<

Ogłoszenie – zakup samochodu osobowo-towarowego.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce ogłasza o zamiarze zakupu używanego samochodu osobowo-towarowego (dostawczego) mającego być używanym jako samochód techniczny brygady awaryjnej wodociągowo-kanalizacyjnej, np. Peugeot Partner, Renault Kangoo, Fiat Doblo, Opel Combo, Citroen Berlingo, Volkswagen Caddy lub inny o podobnym charakterze.

Poążdane parametry:

 • rok produkcji od 2003 w górę (przedział wiekowy max.7lat),
 • dobry stan nadwozia i wygląd zewnętrzny,
 • pełna sprawność techniczna i gotowość do natychmiastowego zarejestrowania oraz użytku bez konieczności nakładów finansowych i rzeczowych,
 • pojazd zarejestrowany z ważnym przeglądem technicznym.

Zamawiający zastrzega, że w umowie sprzedaży zawieranej z wybranym dostawcą zawarte będą następujące postanowienia:

 • udzielenie kupującemu przez sprzedającego rękojmi z tytułu wad prawnych samochodu – bez ograniczeń i wad fizycznych – na okres 6-ciu miesięcy,
 • płatność ceny sprzedaży do 21 dni od zawarcia umowy sprzedaży.

Kryteriami wyboru dostawcy będą:

 • cena – jako kryterium podstawowe,
 • wiek samochodu – preferowana będzie oferta dostawy samochodu młodszego za porównywalną cenę,
 • stan techniczny i wizualny.

Szczegóowe informacje dotyczące ogłoszenia >tutaj<

Ogłoszenie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce informuje, iż w związku z modernizacją sieci wodociągowej w dniu 28.08.2008r. /czwartek/ w godzinach od 830do 1130 może nastąpić przerwa w dostawie wody pitnej dla mieszkańców wsi Szare

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Przetarg – usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U. z 2007 r. Nr. 223 poz 1655 z p�n. zm.) Prawo zamówień publicznych na:

Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Milówka

Szczegłowe informacje dotyczące przetargu w dziale download lub bezpośrednio >tutaj<

Wyniki konkursu działań proekologicznych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Milówka.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce informuje, iż w dniu 29 maja 2008r. został zakończony VIII Konkurs Działań Proekologicznych dla szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Milówka.

Wyniki Konkursu przedstawiamy w Zarządzeniu Wójta Gminy Milówka nr 0151-44/2008 z dnia 29.05.2008r. w sprawie przyznania nagród za najlepsze wyniki w VIII Konkursie Działań Proekologicznych.

Ogłoszenie w sprawie zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Szanowni mieszkańcy

Urząd Gminy zawiadamia mieszkańców wsi Laliki, że w dniach od 9 do 11 czerwca (od poniedziałku do środy) 2008 roku nastąpi nieodpłatny odbiąr odpadów wielkogabarytowych.

Zużyty sprzęt elektroniczny /m.in. telewizory, monitory, lodówki, pralki, radia itp./, stare meble , duże opakowania metalowe oraz zużyte opony należy wystawić w formie wystawki przed wzdłuż drogi:

 1. głównej dorgi Laliki – Zwardoń,
 2. Przysiłek Pochodzita,
 3. Przysiłek Kubaszczytki,
 4. Przysiłek Fiedorówka,
 5. Przysiłek Oszczócie,
 6. Przysiłek Tarliczne,
 7. Przysiłek Suche /Obok Sklepu GS/.

Przypominamy, że należy wystawić tylko wymienione odpady.

Gromadzone odpady nie mogą utrudniać ruchu i zagrażać bezpieczeństwu. Powinny także umożliwi ich w miarę dogodny załadunek na duży samochód ciężarowy.

Informujemy, iż odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 9:00.

Przetarg – zakup paliw płynnych dla samochodów i urządzeń GZGK

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r (Dz.U. z 2007 r. Nr. 223 poz 1655 z póź. zm.) Prawo zamówień publicznych na:

Zakup paliw płynnych dla samochodów i urządzeń GZGK w Milówce

Szczegóowe informacje dotyczące przetargu w dziale download lub bezpośrednio >tutaj<

Ogłoszenie, w sprawie zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy w Milówce oraz Gminny Zakład Gospodarki komunalnej zawiadamia mieszkańców MILÓWKI, że w dniach od 11 do 16 Maja (od poniedziałku do soboty) oraz od 18 do 23 maja (od poniedziałku do soboty) 2009 roku nastąpi nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych

W związku ze zmieniającymi się przpisami, zasadami odbioru na składowisku oraz ze względów sanitarnych, od tego roku nie będzie podstawianych kontenerów w ustalonych punktach zbiorczych na terenie Milówki

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny m.in. telewizory, monitory, komputery, lodówki, pralki, radia, czainiki itp./, stare meble, okna, drzwi, futryny, duże opakowania metalowe oraz zużyte opony.

należy dostarczyć na bazą GZGK w Milówce dawna oczyszczalnia ścieków przy ul. Grunwaldzkiej w Milówce.

Przypominamy, że nieodpłatnie odbierane będą tylko wymienione odpady.

W przypadku posiadania bardzo dużych lub bardzo ciękich gabarytów (np. piec CO, duże zestawy mebli), istnieje możliwość odbioru przez samochód GZGK Milówka, po wcześniejszym zgłoszeniu i ustaleniu terminu z pracownikami przyjmującymi odpady, w bazie GZGK przy ul. Grunwaldzkiej w Milówce.

Informujemy, iż odpady wielkogabarytowe można przywozią w godzinach od 11:00 do 19:00.

Ogłoszenie, w sprawie zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy w Milówce oraz Gminny Zakład Gospodarki komunalnej zawiadamia mieszkańców wsi NIELEDWIA, że w dniach od 27 do 28 kwietnia (od poniedziałku do wtorku) 2009 roku nastąpi nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny m.in. telewizory, monitory, komputery, lodówki, pralki, radia, czainiki itp./, stare meble, okna, drzwi, futryny, duże opakowania metalowe oraz zużyte opony.

należy wystawić w formie wystawki przed posesją – wzdłuż głównej drogi.

Przypominamy, że należy wystawiać tylko wymienione odpady.

Gromadzone odpady nie mogą utrudniać ruchu i zagrażać jego bezpieczeństwu. Powinny także umożliwić ich w miarę dogodny załadunek na duży samochód ciężarowy.

Informujemy, iż odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 9:00.

Ogłoszenie

W związku z konserwacją na stacji uzdatniania wody, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce informuje, iż w dniach od 14.04.2009r. do 16.04.2009r. mogą nastąpić przerwy w dostawie wody pitnej.

Za wszystkie niedogodności przepraszamy!

Zawiadomienie

Stosownie do § 5 Zarządzenia Wójta Gminy Milówka z dnia 9.12.2008r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Urząd Gminy Milówka oraz jednostki oraganizacyjne Gminy Milówka zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce ogłasza o zamiarze zamówienia usługi obejmującej wykonanie systemu telemetrycznego do zdalnego monitorowania obiektów sieci wodociągowej dla PW Szare

System ma umożliwić przekazywanie bieżących informacji o pracy urządzeń we wskazanym PW, w tym o pracy urządzeń, ewentualnych awariach i stanie zasialania, a w szczególności ma przekazywać co najmniej następujące sygnały:

 • ciśnienie ssania i tłoczenia,
 • dane liczbowe o przepływie,
 • awaria pomp,
 • suchobieg,
 • zanik zasilania,
 • poziom minim.,
 • włamanie.

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na wykonanie przedmiotowej usługi i negocjacji, które będą podstawą wyboru wykonawcy usługi. Oferta powinna zawieraż co najmniej: 1)zakres oferowanych robót i dostaw częci, 2)termin ich wykonania, 3)cenę brutto, termin płatności i 4)proponowany okres gearancji.

Złożenie ofert: w Biurze Zakładu, w terminie do dnia 17.04.2009r. O terminie negocjacji zainteresowani oferenci zostaną poinformowani odrębnym pismem, do którego zostanie dołączony projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający zastrzega, że warunkiem rozpoczęcia negocjacji i dokonania wyboru wykonawcy, jest złożone co najmniej dwie oferty, Zamawiający unieważni postępowanie.

Informacja o wyniku postępowania przetargowego

Wójt Gminy Milówka informuje, że zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006r. nr 164 poz. 1163 ze zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wywóz nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków
dokonano w dniu 13.03.2009r. wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały oferty:

 1. EKO-TRANS Firma usługowa Koczur Leszek, ul. Brzozowa 1, 43-512 Bestwina – 50,29 zł/m3
 2. SANIT-TRANS Sp. z o.o. 43-392 Międzyrzecze Górne 383 – 34,78 zł/m3

Wyniki przetargu dostępne w dziale Download na naszej stronie.

Ogłoszenie – wywóz nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków

Ogłosznie o przetargu nieograniczonym poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm.)

Prawo zamówień publicznych na wywóz nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków. Kod CPV: 90000000-7

Treść przetargu do pobrania w formacie pdf. Wywóz nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków

UWAGA!

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce informuje, iż w związku z modernizacją sieci wodociągowej w dniu 25.09.2008r. /czwartek/ w godzinach od 1000do 1400 może nastąpić przerwa w dostawie wody pitnej dla mieszkańców wsi Szare

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

UWAGA MIESZKAŃCY!

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce informuje, iż już 2 czerwca 2008r. przyjmowane są odpady zawierające azbest od osób, które złożyły wnioski o dofinansowanie do utylizacji wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych.

W celu przywiezienia odpadów azbestowych należy skontaktować siś z GZGK w Milówce od poniedziałku do piątku w godz. Od 700 do 1500 tel. 033 861 53 23

Zasady przyjmowania odpadów zawierających azbest /eternit/ przez GZGK w Milówce

 

 • Osoba oddająca odpady zawierające azbest zobowiązana jest do pobrania specjalnych bezpłatnych worków na azbest
 • Worki po zapełnieniu (3/4 napełnienia worka) należy dokładnie związać.
 • Worki niepowiązane lub zniszczone nie będą odbierane lub mieszkaniec będzie obciążany dodatkowymi kosztami przeładunku takich worków.
 • Mieszkaniec zobowiązany jest do przywiezienia własnym transportem odpadów azbestowych i złożenia ich w odpowiedni sposób, do specjalnych kontenerów.
 • W przypadku nieprawidłowego złożenia eternitu do kontenera mieszkaniec zostanie dodatkowo obciążony kosztami przeładunku azbestu.
 • Worki, które nie zostały wykorzystane przez mieszkańca należy zwrócić do GZGK w Milówce, w przeciwnym wypadku mieszkaniec zostanie obciążony kosztami takich worków. /3,00 zł + Vat/szt./

Ogłoszenie w sprawie zbiórki odpadów wielkogabarytowych(Kamesznica)

Szanowni mieszkańcy

Urząd Gminy zawiadamia mieszkańców wsi KAMESZNICA, że w dniach od 26 do 28 maja (od poniedziałku do środy) 2008 roku nastąpi nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych.

Zużyty sprzęt elektroniczny /m.in. telewizory, monitory, lodówki, pralki, radia itp./, stare meble , duże opakowania metalowe oraz zużyte opony należy wystawić w formie wystawki przed posesję – wzdłuż głównej drogi.

Przypominamy, że należy wystawić tylko wymienione odpady.

Gromadzone odpady nie mogą utrudniać ruchu i zagrażać bezpieczeństwu. Powinny także umożliwić ich w miarę dogodny załadunek na duży samochód ciężarowy.

Informujemy, iż odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 9:00.

Ogłoszenie w sprawie zbiórki odpadów wielkogabarytowych (Szare)

Szanowni mieszkańcy

Urząd Gminy zawiadamia mieszkańców wsi SZARE, że w dniach od 19 do 20 maja (od poniedziałku do wtorku) 2008 roku nastąpi nieodpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych.

Zużyty sprzęt elektroniczny /m.in. telewizory, monitory, lodówki, pralki, radia itp./, stare meble , duże opakowania metalowe oraz zużyte opony należy wystawić w formie wystawki przed posesję – wzdłuż głównej drogi.

Przypominamy, że należy wystawić tylko wymienione odpady.

Gromadzone odpady nie mogą utrudniać ruchu i zagrażać bezpieczeństwu. Powinny także umożliwić ich w miarę dogodny załadunek na duży samochód cięarowy.

Informujemy, iż odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 9:00.